بیده و خودشور

هیچ محصولی یافت نشد.

از اجزای ضروری و مهم توالت‌ها در برخی از کشورها بخصوص جوامع مسلمان در سرتاسر جهان از قبیل ترکیه و ایران می باشد ، بیده و خودشور ها در شکل ، اندازه و قیمت با یکدیگر متفاوت اند و در واقع یک قطعه خودشور در توالت های فرنگی است که آب از طریق بیده با فشار خارج شده و موجب شست و شو می گردد.

مشاهده بیشتر