نمایش دادن همه 3 نتیجه

توالت زمینی

توالت ایرانی یا توالت زمینی اساس تشکیل هر سرویس بهداشتی است و بدون آن سرویس بهداشتی معنایی ندارد . ممکن است توالت زمینی باشد یا فرنگی که در این قسمت به بررسی توالت زمینی می پردازیم . این مدل از توالت در کشور های مختلفی از آسیا ، آفریقا و اروپا کاربرد دارد که به حالت نشسته استفاده می شود.

مشاهده بیشتر