جا دستمال توالت

دستمال کاغذی یکی از وسایل بهداشتی پرکاربرد است که موارد مصرفی بسیاری دارد. این وسیله با طراحی ‌های گوناگون تهیه و بسته‌ بندی می ‌شود و برای مصارف متفاوت استفاده می ‌شود. دستمال کاغذی با قسمت‌ های مختلف بدن در ارتباط است، به همین دلیل باید درون یک جا دستمال کاغذی مناسب قرار گیرد. دستمال کاغذی انواع متفاوتی مثل دستمال آشپزخانه، توالت و … دارد که برای رعایت بهداشت هر چه بیشتر بهتر است در پایه ‌ها و استند های مخصوص خود قرار گیرد.

مشاهده بیشتر