لوازم فلاش تانک

همانطور که میدانیم فلاش تانک محفظه ای از جنس پلاستیک است که برای ذخیره و نگهداری آب در قسمت پشتی سرویس بهداشتی نصب میشود و برای شستشوی سرویس بهداشتی  به کار میرود. امروزه فلاش تانک به یکی از لوازم ضروری و مهم سرویس بهداشتی تبدیل شده است و انتظار میرود در همه سرویس ها وجود داشته باشد تا عملیات نظافت و شستشو به راحتی انجام گیرد. فلاش تانک ها مزیت های زیادی دارند که از جمله آن میتوان به کاهش مصرف آب و کاهش آلودگی های محیط دستشویی اشاره کرد.

مشاهده بیشتر